Magdalena  (Magdalena)
R: Vladimír Majer V: Lloydfilm, 1920 N: román veršovaný Magdalena S: Maxim Stránský K: Svatopluk InnemannJaroslav Fischer DK: Jaroslav Fischer Hu: Karel Weis Arch: Bohuslav Šula H: Ferry Majerová (Lucie), Jaroslav Vojta (otec Lucie), Karel Lamač (Jiří), Saša Dobrovolná (Jiřího teta), Theodor Pištěk (Jiřího přítel), Jaroslav Vávra (Jiřího přítel), Rudolf Žák (Jiřího nemocný přítel), František Roland (vydavatel Volného občana dr.Valáše), Betty Kysilková (purkmistrová), Josef Hořánek (nápadník purkmistrové), Karel Schleichert (šéf obchodu), Marie Jelínková (zákaznice), Eduard Šimáček (milenec dcery pana berního), Antonín Marek (městský strážník Kavka), Rudolf Myzet (básník), Vydra Václav st. (host v nevěstinci), Vydra Václav ml. (mladík bez peněz v nevěstinci), Vojtěch Záhořík (vrchní), František Kudláček (šafář), Marie Počepická (drbna), Josef Waltner (host v nevěstinci), Adolf Dobrovolný (účastník výletu), Anna Švarcová (účastnice výletu), Marie Schleichertová (účastnice výletu), Ludmila Innemannová (účastnice výletu), Pavla Šolcová (účastnice výletu), Vilém Weiss (hostinský), Ferry Seidl (podomek) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloydfilm Pr: 10.11.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Jiří se setkává v nevěstinci s Lucií, která se mu svěří se svým osudem. Do nevěstince ji dal otec, pijan, který se chtěl nechat svou dcerou živit. Jiří se nad Lucií slituje a vezme ji do domu své tety. Tam ji navštíví opilý otec. Jiří se ho chce zbavit a dá mu nějaké peníze, ale celá společenská smetánka se dozví o Luciině minulosti. Lucie se seznámí s nemocným přítelem Jiřího, Rudolfem Žákem. Jiří se velmi změnil. Kandiduje na poslance a Lucie je pro něho přítěží. Varuje ji, že ji společnost nepřijme a nedovolí začít žít nový život. Rudolf umírá. Po pohřbu se Lucie u hřbitovní brány naposledy setká se svým opilým otcem. Zklamaná životem pomýšlí na sebevraždu. Nakonec se vrátí zpět do nevěstince. Její otec umírá v příkopě u silnice.
   Jiří meets Lucie in a house of ill fame and she confides in him about her life. Her father, a drunkard, had sent her to the brothel with the intention that she would be earning the money to keep him. Jiří takes pity on Lucie and brings her home to his aunt. There she is visited by her drunk father. Jiří, wanting to be rid of him, gives him some money but, before long, all of the high society of the town have heard about Lucie's past. Lucie becomes friends with a sick friend of Jiří named Rudolf Žák. Jiří undergoes a dramatic change. He runs as a candidate for Parliament and Lucie is a hindrance to his career. He warns her that society will never accept her or allow her to start a new life. Rudolf dies and after the funeral Lucie meets her drunken father for the last time at the cemetery gates. Disillusioned with life, she contemplates suicide and finally, she returns to the brothel.