Legionář  (The Legionnaire)
R: Rudolf Měšťák V: Měšťák Rudolf, 1920 N: Antonín Ludvík Havel S: Rudolf Měšťák K: Josef Brabec Arch: Bohuslav Šula H: František Matějovský (řidič Jaroslav Král, bývalý legion), Růžena Maturová (Jaroslavova matka), Adolf Krössing (hrabě Otto Rossenberk), Nina Laušmanová (Rossenberkova dcera Eva), Adolf Dobrovolný (hrabě Černín), Ela Laušmanová (pokojská), Lili Měšťáková (řidičova dcerka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Měšťák Rudolf Pr: 05.11.1920 © Národní filmový archiv 
 
   Při VII. všesokolském sletu roku 1920 vypráví Jaroslav Král příteli své osudy po návratu z Ameriky. Nastoupil u hraběte Rossenberka jako šofér jeho dcery Evy a trávil s ní mnoho času. Tajně se do sebe zamilovali. Otec chtěl Evu zasnoubit s hrabětem Černínem. Jaroslav přistihl Černína, jak obtěžuje komornou, a Černín si na Jaroslava stěžoval hraběti. Jaroslav byl propuštěn, ale Eva odmítla se s Černínem zasnoubit a s otcem se rozešla. Uchýlila se ke Královým a brzy po svatbě s Jaroslavem se jí narodila dcera Lily. Po čtyřech letech dostal Jaroslav povolávací rozkaz do armády. Začala 1. světová válka. Jaroslav byl raněn a v Rusku se přihlásil do legií. Eva nesnesla pomyšlení, že její muž je legionář, a chtěla s dcerou odejít k otci. Jaroslavova matka jí v tom zabránila. Když se Jaroslav s legionáři vrátil, šla se Eva podívat na něho alespoň z dálky. Po vydání dekretu o zrušení šlechtických titulů požádala Eva otce, aby část svého jmění věnoval na podporu vdov a sirotků po padlých legionářích. Hrabě na Evinu žádost šel tento dar odevzdat Jaroslavovi. Při této příležitosti hrabě poprvé spatřil svou vnučku. Eva s Jaroslavem se usmířili.
   It is the 7th Sokol Rally in 1920 and Jaroslav Král is telling his friend of his fate on returning from America. He first takes up service as a chauffeur for count Rossenberg's daughter Eva, and spends a lot of time with her. Secretly, they fall in love. However, Eva's father wants her to get engaged to count Černín. Jaroslav catches Černín molesting a lady-in-waiting but it is Černín who complains to the count about Jaroslav's behaviour. Jaroslav is dismissed but Eva refuses to get engaged to Černín and leaves her father. She turns to Králové and soon after their marriage she gives birth to their daughter, Lily. Four years later Jaroslav receives his call-up papers from the army. World War I begins. Jaroslav is wounded and in Russia applies to join the legion. Eva cannot bear the thought that her husband is a legionnaire and prepares to leave with her daughter and go back to her father. Jaroslav's mother prevents her from doing so. When Jaroslav and the legionnaires return Eva goes to watch the parade, albeit from a distance. After the decree cancelling aristocratic titles is issued, Eva requests her father to donate part of his fortune to support the widows and orphans of fallen legionnaires. Following Eva's request, the Count hands over his gift to Jaroslav. Eva and Jaroslav r