Komediantka  (The Comedienne)
R: Josef Rovenský V: Urania, 1920 N: Josef RovenskýVáclav Wasserman S: Josef RovenskýVáclav Wasserman K: Otto Heller Arch: Ferdinand Fiala H: Věra Bašná (maloměstská dívčina), Alois Sedláček (dívčin otec železničář), Ludmila Innemannová (dívčina matka), Marie Počepická (hospodyně), Jiří Sedláček (herec divadelní společnosti), Karel Schleichert (ředitel divadelní společnosti), Anči Pírková (herečka), Luigi Hofman (herec, zvaný Muflíček) Fo: 35 mm Ve: česká D: Tempofilm Pr: 05.06.1920 © Národní filmový archiv 
 
   Příběh dívky z maloměstské šosácké rodiny, kterou svede první milovník kočovné divadelní společnosti. Dívka opustí rodinu a jezdí s herci od města k městu. Její rodina to považuje za těžkou společenskou pohanu. Matka žalem umírá a dívka, opuštěná svým milencem, se vrací kajícně k matčinu hrobu.
   The story of a girl from a narrow-minded, provincial family, who is lured by the leading man of a travelling theatre company. The girl deserts her family and travels from town to town with the actors. Her departure causes the family considerable social disgrace. After some time the girl's mother dies of grief and the girl, deserted by her lover, returns penitent to her mother's grave.