Choulostivé námluvy  (A Delicate Courtship)
R: Igor Kouša V: Čechoslavia, 1920 N: Ivan Knypl H: Betty KysilkováMarta FriedmanováBedřich BozděchVáclav Srb Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Scény dochovaného úryvku: Dívka a hoch pracují na dvoře statku, přichází listonoš a dává jim dopis - Kysilková křičí z okna, vyběhne ven a zakopne o dítě - muž leze po žebříku z okna - dívka a hoch čtou dopis - Kysilková se rozhlíží - lidé honí dítě s husou, dítě předá husu a utíká pryč - skupina společensky oblečených lidí leze po žebříku do okna - paní s husou - policajt stojí, lidé ho o něčem přesvědčují - skupina lidí leze po žebříku z okna, jsou zatčeni - pán v okně bytu, ze kterého vylezla skupina lidí - muži vykukují zpoza rohu. (Popis dochovaných scén.)
   Scenes from surviving fragments: A girl and boy are working together on an estate; the postman arrives and gives them a letter - Kysilková shouts from the window, runs out and trips over a baby - a man climbs down a ladder from the window - the girl and boy read the letter - Kysilková looks round - people chase the child with a goose, the child hands over the goose and runs off - a group of men dressed in their Sunday best climb up the ladder into the windowthe woman with a gose - a policeman appears, the men try to explain to him something - the group of people climb down the ladder, they are arrested - a man appears at the window - other men peek from around the corner. (The description of surviving scenes.)