Červená Karkulka  (Little Red Riding Hood)
R: Svatopluk Innemann V: Poja Film, 1920 N: Antonín Šíma S: Jaro Kruis K: Svatopluk Innemann Arch: Bohuslav Šula H: Ludmila Innemannová (babička vyprávějící pohádku), Zdena Kavková (Karkulka Podhorská), Josef Zora (Karkulčin otec), Arnošta Záhoříková (Karkulčina matka), František Beranský (Jirka), Josef Rovenský (čaroděj), Karel Noll (ponocný Vrána), Eman Fiala (švec,radní Smůla), Karel Hruška (krejčí Nitka), Antonín Frič (rychtář), Jan W. Speerger (lesník Dubský) Fo: 35 mm Ve: česká D: Atropos Pr: 21.01.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Klasická pohádka, ve které je ve vlka zaklet zlý chlapec Jirka. Odmítl totiž rozdělit se s čarodějem o jablka, která ukradl Karkulce, když se vracela od nemocné babičky. Protože vlk nahání hrůzu lidem v okolí lesa, připravuje se na radnici za pomoci krejčího Nitky, radního Smůly a ponocného Vrány výprava vedená rychtářem. Než však seberou odvahu k opravdové honbě na vlka, vlk sežere babičku a ohrožuje i Karkulku. Naštěstí jde kolem babiččiny chalupy lesník Dubský a vlka zastřelí. Obě - babička i Karkulka - jsou tak zachráněny a mohou společně s Podhorskými, Karkulčinými rodiči, oslavit babiččiny narozeniny. Jirka se vrátí do své lidské podoby.
   The classic fairytale in which the evil Jirka is changed into a wolf as part of a curse. He refused to share with the wizard the apples whih he has stolen from Red Riding Hood as she was returning from her sick grandmother. Since the wolf is terrorising the people living near the forest, the tailor Nitka, alderman Smůla and the night watchman Vrána prepare to go off and catch the wolf, led by the village chairman Before they gather the courage to hunt the wolf down, it gobbles up the grandmother and also threatens Little Red Riding Hood. Fortunately the gamekeeper Dubsky is passing the cottage and he shoots the wolf. He thus manages to save them both and they all go off with the Podhorskys, Red Riding Hood's parents, to celebrate the grandmother's birthday.