Utrpením ke slávě  (Through Suffering to Glory)
R: Richard F. Branald V: Excelsior, 1919 N: Karel M. Klos S: Karel M. Klos K: Josef KokeislSvatopluk Innemann Arch: Karel Štapfer H: Richard F. Branald (Sibylla/český bratr/Jan Žižka), Pavla Vachková (kněžna Libuše), Karel Lamač (českobratrský písmák/další dvě rol), Vladimír Pospíšil-Born (koniášský inkvizitor/hrabě Šlik), Mary Jansová (písmákova žena), Čeněk Šlégl (Jan Amos Komenský), Mario Karas (Karel Havlíček Borovský), Karel Faltys (císař Karel IV.), Marie BranaldováOlga Málková Fo: 35 mm Ve: česká D: Excelsior © Národní filmový archiv 
 
   Pokus o historické pásmo, líčící utrpení českého lidu od dob mytických až po tragedii světové války se závěrečnou apoteózou znovuvzkříšení národa Husova a Žižkova.
   An attempt at a historical show describing the suffering of the Czech people from mythical times to the tragic world wars; the film is concluded with an apotheosis of the resurrection of the nation of Hus and Žižka.