Titimekův náhrdelník  (Teddy Would Like to Smoke)
R: Václav Binovec V: Weteb, 1919 N: Tommy Falley-Novotný S: Tommy Falley-Novotný K: Tommy Falley-Novotný Arch: Veselý František (architekt) H: Václav Binovec (český vystěhovalec), L.H. Struna (zrádný mestic), Mary JansováMarie VítkováHugo KrausVladimír Pospíšil-Born Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloydfilm © Národní filmový archiv 
 
   Český vystěhovalec hledá v Americe poklad Aztéků v Titimekově hrobce. Nalezne smaragdový náhrdelník, o který svede zápas na život a na smrt. Nakonec získá ruku krásného děvčete.
   A Czech emigrant in America is searching for Aztec treasure in Titimec's tomb. He finds an emerald necklace for which he has to fight to the death. Finally he wins the hand of a beautiful girl.