Stavitel chrámu  (The Man Who Built the Cathedral)
R: Karel DeglNovotný Antonín (režisér) V: Bratři Deglové, 1919 N: pověst ze XIV. stol. S: Vladimír ŠrámekJan E. Koula K: Jindřich Brichta AK: Václav Münzberger Arch: Josef Wenig H: Jakub Seifert (císař Karel IV.), Deyl Rudolf st. (stavitel Petr), Karel Kolár (kameník), Eva Vrchlická (kameníkova dcera Alena), Jaroslav Hurt (první stavitel/ďábel), Florentin Steinsberg (druhý stavitel), Karel Váňa (druhý kněz/třetí stavitel), Vladimír Šrámek (zpovědník Karla IV.), Milada Zázvorková (páže Karla IV.) Fo: 35 mm Ve: česká D: Bratři Deglové Pr: 05.03.1920 © Národní filmový archiv 
 
   Příběh je adaptací pražské pověsti o architektovi Petru Parléři, kterému Karel IV. zadal úkol dostavět v Praze gotický chrám, velkolepé dílo tehdejší architektury. Petr přijede na hrad Karlštejn předložit králi plány na stavbu a po jejich schválení se pouští do odvážného díla. Čím více se blíží den, kdy má být sňato podpůrné trámoví, tím více se zvětšuje žárlivost jiných stavitelů a jejich snaha překazit Petrovo dílo. Rozšíří mezi dělníky zprávu, že chrám je dílo ďáblovo a že se zřítí. Dělnící ze strachu odmítnou odstranit ze stavby dřevěné lešení. I Petr je vyděšen, má pochybnosti, zda se klenba nezhroutí a spojí se proto s ďáblem, který mu slíbí pomoc a donutí vystrašeného Petra spálit lešení. Petr před možnými následky prchá z města. Stavba však vydržela a lid hledá svého architekta, aby mu zvěstoval dobrou zprávu. Petr prchající před davem lidí se zastaví na skále. Ďábel srazí Petra dolů a získává jeho duši jako svou odměnu.
   The story is an adaptation of a Prague legend about Petr Parléř, architect to Charles IV who was entrusted with the task of building a Gothic cathedral in Prague, a magnificent example of the architecture of the time. Petr arrives at Karlštejn castle to submit his construction project to the king. After its approval, he starts his courageous task. The closer the day draws near on which the support beams are to be taken down, the more jealous other builders become and they try to sabotage his work. News spreads among his workers that the cathedral is the work of the Devil and that it will collapse. The workers, out of fear, refuse to take down the wooden construction supporting the cathedral. Petr himself is scared and has his own doubts because he does indeed meet with the Devil who promises him help but forces him to burn down the scaffolding. Petr flees the city from the possible consequences. The building, however, remains standing and the people search for their architect to tell him the good news. Petr, fleeing from the crowds comes to the edge of a precipice. The Devil throws him down and receives his soul as reward.