Probuzené svědomí (Román lásky a pomsty)  (Reawakened Conscience(A Novel of Love and Revenge))
R: Robert Zdráhal V: Anči,Jelínková/Novumfilm, 1919 N: Šlemín S: Šlemín K: Otto Heller Arch: Bohuslav Šula H: Karel Schleichert (ředitel cirku Lucian Astor), Anči Jelínková (dcera ředitele cirku Renata Astoro), Karel Lamač (Daniel Žalén), Jan Zelenka (vychovatel Daniela Žaléna Petr), Jiří Myron (manažér cirku Richard Brán), František Beranský (zaměstnanec cirku), J. Kočí (cikán), Václav Menger (vojín) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloydfilm Pr: 19.10.1919 © Národní filmový archiv 
 
   Renatu, dceru majitele cirkusu Luciena Astora, zraní po vystoupení medvěd. Renata se zotavuje na venkově v sídle svého otce a zamiluje se do sirotka Daniela. Mezitím otec přijme do cirkusu jako manažera Richarda Brána a oblíbí si ho natolik, že ho chce oženit s Renatou. Při návštěvě na venkově však Renata otci představí Daniela jako svého snoubence. Daniel vypráví Astorovi o ztrátě majetku i matky. Astor Daniela a jeho přítele Petra při večeři uspí a pokusí se je zabít, ale Renata mu v tom zabrání. V domě se objeví také Brán, který usiluje o Renatu všemi způsoby i násilím. Astor se pokusí Brána vykázat, ale ten mu vyhrožuje zvěřejněním dokumentů o původu jeho majetku. V noci se pokusí Brán Renatu znásilnit, při zápasu uklouzne a smrtelně se zraní. Než zemře, přizná se, že se dozvěděl o smrti Danielova otce na frontě. Chtěl okrást jeho matku o majetek, ale zjistil, že ho už Astor předešel. Otec nemůže před dcerou zapřít své provinění a Renata si konečně může Daniela vzít.
   Renata, the daughter of circus owner Lucien Astor, is wounded by a bear after the show. The girl convalesces in the country at her father's seat and she falls in love with the orphan Daniel. In the meantime her father employs Richard Brán as manager of the circus and he comes to like him so much that he intends to marry Renata off to him. During a visit to the country, however, Renata introduces Daniel as her betrothed. Daniel tells Astor about the loss of his property and his mother. Astor gives a sleeping draught to Daniel and his friend Petr during dinner and tries to kill them but Renata stops him. Brán also appears at the house to try to force Renata to go with him, even using violence. Astor tries to show Brán who is master but the latter threatens him with the publication of documents proving the origin of his property. During the night Brán tries to rape Renata but, during the struggle, he falls and is seriously injured. Before he dies, Brán confesses that he had found out about the death of Daniel's father at the front. He wanted to to rob his mother of her property but discovered that Astor had got there before him. The father also confesses his guilt to his daughter and Renata is finally able to marry Daniel.