Byl první máj (Byl první máj, byl lásky čas)  (It Was the First of May)
R: Thea Červenková V: Filmový ústav, 1919 N: Thea Červenková S: Thea Červenková K: Josef Brabec H: Svatopluk Innemann (mladík), Eva Levínská (dívka), Ludmila Innemannová (dívčina matka), Josef Šváb-Malostranský (starý záletník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Slaviafilm Pr: 10.06.1919 © Národní filmový archiv 
 
   Zamilovaný mladík čeká na lavičce v parku na příchod své dívky. Ta potká u výlohy klenotnictví starého záletníka, který jí daruje vytoužený šperk. Mladík spatří, jak se starý svůdce dvoří mezi rozkvetlými keři v parku jeho dívce. Brzy poté jde záletník na návštěvu do rodiny. Při kávě obdaruje matku i dceru množstvím šperků. Když je zhrzený mladík spatří vycházet ze vrat kostela, skočí v zoufalství do řeky. V té chvíli se mladík probudí - vše byl jen sen. Dívka přichází. Oba mladí lidé se líbají mezi keři a malý Amorek voní ke květům.
   A young man in love is waiting on a park bench for his beloved to arrive. She meets an old philanderer at the window of a goldsmith's who gives her the jewel she has admired in the window. The young man sees the old seducer courting his girl from behind some bushes in the park. Shortly afterwards the philanderer goes to visit her family. During coffee he gives mother and daughter more jewellery than they have ever seen in their lives. When the jilted lover sees them come out of church, in his despair, he jumps into the river. At that moment the young man wakes up - it was all a dream. The girl arrives. They kiss among the bushes and a little Cupid sniffs the sweet fragrance of the flowers.