Akcie P.Ž.H. (Akcie Petersovy železářské huti)  (The P I Shares (The Peters Ironworks Shares))
R: Jiří Schreinzer V: Triglav, 1919 N: Quido E. Kujal S: Quido E. Kujal K: Otokar Vodička H: Fanny Schreinzerová (Alice Gregrová), Jiří Schreinzer (majitel hutí Jiří Peters), Antonín Marek (sluha Jiřího Peterse Jan), Karel Schleichert (správní rada Hocke, Jiřího strýc), Jan Herbert (farmář Gregr, Alicin otec), J. Kukerle (notář v New Yorku Norton), Joe Schmidt (notářův sekretář Jimmy Brooks), Josef Kučera (Jimmyho přítel Freddy), Josef Hořánek (lékař) Fo: 35 mm Ve: česká D: Triglav Pr: 18.06.1920 © Národní filmový archiv 
 
   Po smrti svého otce, farmáře a českého emigranta v Americe, odjíždí Alice Gregrová do Prahy, aby se zde podle posledního otcova přání natrvalo usadila. Veze si s sebou šek na ohromnou sumu peněz - dědictví po otci. O jejím šeku se dozvědí dva dobrodruzi, Jimmy a Freddy, a ihned vypracují plán, jak se drahocenného papíru zmocnit. Přepadnou dívku v sadové čtvrti, jí se však podaří uniknout. Její volání o pomoc totiž uslyšel mladý majitel hutí Jiří Peters, pro kterého střetnutí s oběma dobrodruhy skončí těžkým zraněním. Alice se vypraví za ochráncem na návštěvu a v jeho kanceláři z dopisu pozná neutěšenou finanční situaci Petersova podniku. Rozhodne se, že mu pomůže, a na záchranu jeho huti dá k dispozici své jmění. Jiří se teprve v rekonvalescenci s překvapením dozví o stoupajícím kurzu akcií svého podniku. Záhada se brzy vysvětlí a Jiří s Alicí poznají, že je spojuje nejen vzájemná vděčnost, ale i hluboká láska. (Podle dobového popisku.)
    Contents: After the death of her father, a farmer and Czech emigrant in America, Alice Gregrova leaves for Prague to settle down for good, to comply with her father's last wishes. She takes with her a cheque for a large sum of money which her father had left her. Two adventurers Jimmy and Freddy, find out about her cheque, end , and they immediately work out a plan to get the valuable paper into their hands. They attack the girl in the town park but she manages to run away. Her call for help is heard by the young owner of the ironworks, Jiří Peters, who comes to her reseue and is badly wounded by the two adventurers. Alice pays her defender a visit and from a letter she reads in his office she, discovers that Peters' ironworks are in great financial difficulty. She decides to help him and hands over her inheritance to save the works. Jiří, convalescing, finds out to his surprise that his company shares are rising. The mystery is soon explained and Jiří and Alice realise that they have in common not only mutual gratitude but also a deep love for each other. (According to a film description of the time.)