Ada se učí jezdit  (Ada Learns How to Ride)
R: Ada Karlovský V: Slaviafilm, 1919 N: Thea Červenková S: Thea Červenková K: Josef BrabecJosef Bulánek H: Ada Karlovskýčlenové divadla Uranie Fo: 35 mm Ve: česká D: Slaviafilm © Národní filmový archiv 
 
   Bližší údaje o obsahu a hereckém obsazení se nedochovaly.
   Information about the contents has not survived.