Učitel orientálních jazyků  (The Oriental Languages' Teacher)
R: Olga RautenkranzováJan S. Kolár V: Lucernafilm, 1918 N: Jan S. Kolár S: Jan S. Kolár K: Karel DeglVáclav Münzberger H: Quido del Noce (učitel Jiří d'Algeri), Josef Rovenský (velvyslanec Uruguaye markýz di Chu), Olga Rautenkranzová (vyslancova dcera Sylva), Ferenc Futurista (Max Papperstein), Eman Fiala (číšník), Jan S. Kolár (Jiřího přítel Jan), Oldřich Kmínek (člen klubu Modrých), Emil Kolár (šachista v klubu), Josef Hanus (šachista v klubu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 27.09.1918 © Národní filmový archiv 
 
   Mladá dcera markýze di Chuareze Sylva, vášnivá čtenářka zamilovaných románů, seznámí se v knihovně s galantním doktorem Jiřím d'Algerim, učitelem orientálních jazyků. Touží po tom, aby ho poznala blíže a zapíše se k němu na výuku turečtiny. Jiří se za čas odváží požádat markýze o Sylviinu ruku, ale je odmítnut. Sylvu náhodou potká před doktorovým domem starý mládenec Max Papperstein, zamiluje se do ní a začne ji sledovat. Jeho zájem o Sylvu vede až k prozrazení před markýzem di Chuarez, který chce svou dceru uchránit jak před Pappersteinem, tak před Jiřím. Po čase dostane markýz nabídku na místo velvyslance v Cařihradě, ale podmínkou je znalost turečtiny. Sylva ho přemluví, aby se jazyk učil u doktora d'Algeriho, který mu navíc svým diplomatickým jednáním může zajistit, že di Chuarez bude jediným kandidátem na místo velvyslance. Markýzi di Chuarezovi nezbývá než uznat kvality učitelovy a svolit ke sňatku.
   The young marchioness Sylva, the daughter of di Chuarez and a lover of romantic novels, makes the acquaintance of the gallant doctor Jiri d'Algeri, a teacher of oriental languages. She longs to become close to him and so she joins a Turkish language course which he teaches. After some time Jiri ventures to ask the marquis for Sylva's hand in marriage but he is refused. One day Sylva happens to meet the bachelor Max Papperstein outside the doctor's house; he falls in love with her and begins following her. His interest in Sylva is discovered by the marquis di Chuarez who is trying to protect his daughter from both Papperstein and Jiri. After a while the marquis is offered a position at the embassy in Constantinople but on condition that he speaks Turkish. Sylva persuades him to take a course run by Dr d'Algeri who, with his diplomacy, can ensure di Chuarez will be the only candidate for the position of ambassador. Finally the marquis recognises the integrity of the teacher and he consents to the marriage.