Praha roku 1549 (Nový život)  (Prague in 1549 (A New Life))
R: Hedvika Raabeová V: Philipp a Pressburger společnost#/Sascha, 1918 N: divadelní hra Nový život H: Alfred SteimarFriedrich FeherArnošt VydraLili BredováRobert Reinhardt Fo: 35 mm Ve: česká D: Philipp a Pressburger Pr: 22.03.1918 © Národní filmový archiv 
 
   Bližší údaje o obsahu se nedochovaly.
   Information about the contents has not survived.