O děvčicu  (For the Girl)
R: Josef FolprechtKarel Degl V: Lucernafilm, 1918 N: Josef FolprechtKarel Degl S: Josef FolprechtKarel Degl K: Jindřich Brichta H: Florentin Steinsberg (lesní sedlák Gajda), Ida Elková (Gajdova žena), Vlasta Lašková (Anka, dcera Gajdových), Mikuláš Souček (stárek Jozka), Cyril Bartošík (Francek, Jozkův kamarád), Emil Focht (myslivec) Fo: 35 mm Ve: česká D: Bratři Deglové Pr: 03.03.1919 © Národní filmový archiv 
 
   V malé moravské vesnici probíhá oslava máje. Stárek zahajuje slavnost. Anka je příjemné děvče, o které mají všichni chlapci ve vsi zájem. Také pan lesní ji obdivuje a vyzve ji pod májkou k tanci. Šohajové mu Anku přeberou, protože cizinec se nesmí při májové slavnosti takto ucházet o děvče ze vsi. Anka utíká do lesa. Pan lesní ji dohoní a chce, aby mu byla po vůli. Anka se brání. Šohajové je v lese najdou, odvedou pana lesního domů a slavnost pokračuje.
   May-Day celebrations are under way in a small Moravian village. The chief miller opens the festivities. Anka is an amiable young girl whom all the lads in the village are trying to court. The forester also admires her and asks her for a dance under the May pole. The young lads draw her away from him since someone from outside the village is not allowed to behave in this way with a village girl during the May-Day celebrations. Anka runs off into the woods. The forester catches her up and tries to force his attentions on her. Anka tries to defend herself. The village lads find them in the woods, they take the forester back to his house and the celebrations continue.