A vášeň vítězí  (And Passion Triuphs)
R: Václav Binovec V: Weteb, 1918 N: Hana Temná S: Hana Temná K: Alois Jalovec Arch: Veselý František (architekt)Ivan Frank Kubišta H: Václav Binovec (apač Fred), Jules René (bankéř le Marwille), Suzanne Marwille (bankéřova žena Suzanne), Tommy Falley-Novotný (dr.Drym), Hana Jenčíková (komorná Zo), Joe Jenčík (apač v krčmě), Luigi Hofman (krčmář), A.V. Ludvík (Suzannin ctitel), Joe Novotný (Suzannin ctitel), Antonín Hořejš (Suzannin ctitel), František Pelíšek (hrbáč z krčmy), Jaroslav Šára (host v krčmě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Weteb Pr: 18.02.1919 © Národní filmový archiv 
 
   Žena bankéře le Marwille, Suzanne, se nudí. Její muž jí připadá příliš chladný a tak Suzanne koketuje s dr. Drymem. Jednoho večera si rozmarná žena vypůjčí šaty své komorné Zo a jde s ní tančit do krčmy. Tam se seznámí s milencem Zo, apačem Fredem, zvaným Plavý ďábel. Když se strhne rvačka, Suzanne uteče domů. Zo Fredovi prozradí, že krásná žena je její paní, a Fred se rozhodne pomstít panský rozmar. Zo jej dovede k zadnímu vchodu domu a Fred vleze oknem do Suzanniny ložnice a ženu tím probudí. V obou vzplane vášeň. Tráví spolu většinu času. Zo ze žárlivosti prozradí bankéři, kam jeho žena chodí. Bankéř přijde do krčmy, kde je Suzanne s Fredem. Suzanne je nucena volit mezi oběma muži - a zvolí Freda.
   Suzanne, the wife of the banker Le Marwille, is bored. Her husband seems to behave coldly towards her and so she starts flirting with Dr Drym. One evening the frivolous wife borrows her maid Zo's dress and goes out dancing with her to the local pub. There she meets Zo's lover, the Apache Fred, known as the Flaxen Devil. When a fight breaks out, Suzanne runs off home. Zo tells Fred that the beautiful woman is her mistress and Fred decides to avenge the master's whims. Zo takes him to the back entrance of the house and Fred climbs in through the window of Suzanne's bedroom. Suzanne wakes up and they are both overcome with passion. They spend most of the time with each other and Zo, out of jealousy, tells the banker how his wife is spending her time. The banker goes to the pub and sees Suzanne with Fred. Suzanne is forced to choose between the two men - and she chooses Fred.