Pražští adamité  (The Prague Adamites)
R: Antonín Fencl V: Lucernafilm, 1917 N: Antonín FenclMiloš Havel S: Antonín FenclMiloš Havel K: Karel DeglVáclav Münzberger H: Josef Vošalík (Šťovíček/Véna Vodopich), Terezie Javůrková (Šťovíčková), Ada Karlovský (domácí přítel Drbaný), Marie Bohatová (sousedka), Rudolf Kadlec (kandidát filozofie Ruda Pilník), Ema Švandová-Kadlecová (švadlenka Čiperná), Jiří Nedošinský (vrchní plavčík Maňas), Jaroslav Kindl (Šťovíčkův přítel Vrťátko), Katy Kaclová-Vališová (Vodopichova milá Kačenka), Ema Fenclová (dítě na plovárně), Václav Münzberger (nosič), Julius Stallich (nosič), Lili Švandová (dítě na plovárně), Slávka Fenclová (dítě na plovárně), Ema Fenclová (dítě na plovárně) Fo: 35 mm Ve: česká D: Bratři Deglové Pr: 19.10.1917 © Národní filmový archiv 
 
   Neděle v podolských lázních. Manželé Šťovíčkovi pozorují, co se tu děje. Pan Šťovíček by se rád zúčastnil veselí na plovárně, ale nemůže, protože manželka chce s přítelem na výlet. Při výletě se Šťovíček schová, zatímco manželka si myslí, že spadl ze skály a zranil se. Manžel zatím uteče na plovárnu, kde si jej návštěvníci pletou s novým plavčíkem Vénou Vodopichem. Po řadě komických situací manželka zjišťuje, že Šťovíček je na plovárně, a také si ho plete s Vénou. Toho mezitím hledá manželka, aby jí pomohl při pátrání po dítěti, které se jí ztratilo. Nakonec všechno dobře dopadne, vše se vysvětlí. Šťovíčková najde svého manžela, Véna se opije, dítě je nalezeno.
   It is Sunday at the Podoli baths. Mr and Mrs Stovicek observe what is going on around them. Mr Stovicek would like to join in the fun at the swimming pool but cannot, for his wife wants to go on an excursion with a friend. Stovicek hides in the rocks during the outing and his wife thinks that he has fallen and is wounded. Her husband, in the meantime, runs back to the swimming pool where he is mistaken for the new lifeguard Vena Vodopich. After a number of comic situations the wife finds out that Stovicek is at the swimming pool and she also believes him to be Vena. Vena's wife is looking for her husband, she needs him to help her look for their child who has gone missing. All ends well when everything is explained. Mrs Stovicek finds her husband, Vena gets drunk and the child is found.