Zlaté srdéčko  (The Gold Heart)
R: Antonín Fencl V: Lucernafilm, 1916 N: Josef Šváb-Malostranský S: Josef Šváb-Malostranský K: Václav Münzberger H: Antonín Fencl (rada Pimpermann), Antonie Nedošinská (radova manželka Frony), Ema Švandová-Kadlecová (dcera radových Bábinka), Rudolf Kadlec (adjunkt Petřina), Josef Šváb-Malostranský (sluha Franc), Marie Počepická (panská Mína), František Roland (úředník), Vojta Novák (úředník), Zdena Kavková (květinářka), Stanislava Pollertová (dáma s dětmi na Petříně), Viktor Nejedlý (intervent u úřadu), Jiří Scheuba (muž s novinami), Milada SmolíkováKarel Brejška Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Pan rada Pimpermann zakoupí pro svoji ženu v klenotnictví zlaté srdíčko a pochlubí se dárkem v úřadu. Nevšimne si, že mu srdíčko upadne na zem, a doma ho marně hledá. Pošle sluhu, aby se porozhlédl v kanceláři. Mezitím šperk najde adjunkt Petřina. Pimpermann se svěří se ztrátou dceři Bábince, která jde do klenotnictví koupit nové srdíčko. Sluha se vrací s prázdnou a pan rada se tedy vypraví hledat sám. Jeho žena se zatím za úplatek od sluhy dozví, kam a proč rada odešel, a u zlatníka koupí další srdíčko. Do bytu radových přijde adjunkt s nálezem. Paní radová ho přistihne při polibku s Bábinkou. Když se pan rada vrátí, dá mu žena zakoupené srdíčko s tím, že ho našla v předsíni. Druhé dostane paní radová od Bábinky a třetí, to pravé, od adjunkta. Tři dvojice se šťastně objímají: paní radová s manželem, adjunkt s Bábinkou a sluha s panskou Mínou.
   Councillor Pimpermann buys a little gold heart from a jeweller's shop for his wife and he boasts about his gift in the office. However, he doesn't notice that the little heart has fallen on the floor and he looks in vain for it at home. He sends his servant to have a look round the office. Meanwhile the heart has been found by the clerk Petřina. Pimperman confides in his daughter Bábinka about the loss who goes to the jeweller's to buy another gold heart. The servant returns empty-handed and the councillor goes off to search for it himself. For a small bribe, the wife finds out where and why her husband has left the house and she goes off to the shop to buy yet another one. Then the clerk arrives bearing the original lost heart. The councillor's wife catches him in an embrace with Bábinka. When the councillor returns his wife gives him the little heart she had bought saying that she had found it in the hall. The wife then receives a second heart from Bábinka and a third one from the clerk. The film ends with the happy embrace of three couples: the councillor and his wife, the clerk and Bábinka and the servant and the chamber-maid Mína.