Láska a dřeváky (Láska a dřeváčky)  (Love and Clogs)
R: Josef Brabec V: Josef,Brabec, 1914 N: Josef Brabec K: Josef Brabec H: František Beranský (milovník), Blažena Částková (dívka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lido-Bio © Národní filmový archiv 
 
   Údaje o obsahu se nedochovaly.
   Information about the contents has not survived.