Rudi se žení  (Rudi Gets Married)
R: Antonín PechEmil Artur Longen V: Kinofa, 1911 N: Antonín PechEmil Artur Longen K: Antonín Pech H: Emil Artur Longen (Rudi) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Údaje o obsahu se nedochovaly.
   Information about the contents has not survived.